دختر نوجوان و موفق گرگانی که در کمتر از یکسال موفق به حفظ 7 جز از قرآن کریم شده است، قرآن را عامل شیرینی زندگی دانست و گفت: با قرآن به اهمیت بسیاری از اوامر الهی به خصوص «حجاب» بیشتر پی بردم.

اطهر کاویان دانش آموزی که علیرغم بیماری سخت مادر و خانه داری اجباری توانست رتبه 446 رشته انسانی را کسب کند.

محمدمهدی آهویی از آرزوی دیرینه اش می گوید: آرزوم اینه روزی توفیق پیدا کنم در محضر نورانی رهبر معظم انقلاب تلاوت مجلسی داشته باشم.

تازه ترین اخبار